Zásady ochrany osobních údajů

Účinnost: Tato Pravidla ochrany osobních údajů jsou účinná od 1. květnem 2014

Naše společnost si váží Vámi projevené důvěry při udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů a tyto bude zpracovávat řádně a pečlivě. Tato Pravidla platí pro webové stránky AXN, AXN Black, AXN White a online funkce, které na tato Pravidla odkazují (dále jen „Stránka“). Stránky jsou poskytovány společností AXN Europe Limited a jejími dceřinými společnostmi nebo pobočkami, včetně Sony Pictures Entertainment Inc. a Columbia Pictures Corporation Ltd. (dále spolu jen „my“, „nám“ a „naše“). Navštívením a použitím Stránky nám udělujete souhlas se zpracováním Vašich Osobních údajů v souladu s těmito Pravidly.

Tato Pravidla obsahují:

1. Nejdůležitější informace o tom, jak shromažďujeme a používáme Osobní údaje

2. Jaké údaje o Vás shromažďujeme?

3. Jak používáme tzv. „cookies“ a „web beacons“?

4. Jak nakládáme s osobními údaji dětí?

5. Jak používáme Osobní údaje?

6. Jak sdílíme Osobní údaje?

7. Odkazy na další webové stránky a služby

8. Váš souhlas s mezinárodním přenosem Osobních údajů

9. Vaše práva: přístup k Osobním údajům a jejich úprava

10. Co děláme pro zajištění ochrany Osobních údajů?

11. Jak můžeme změnit tato Pravidla?

***

1. Nejdůležitější informace o tom, jak shromažďujeme a používáme Osobní údaje

  • Osobní údaje používáme k tomu, abychom Vám mohli umožnit využívání funkcí na Stránce, zpracovat Vaší registraci a abychom Vám mohli poskytnout další Vámi požadovaná data týkající se našich filmů a dalších produktů. Pro více informací klikněte zde.
  • Poskytujeme interaktivní funkce propojené se sociálními sítěmi jako Facebook a Twitter. Na veškeré údaje o Vašem používaní těchto funkcí, které získáme, se vztahují tato Pravidla. Veškeré údaje, které o Vás shromažďují tyto sociální sítě, jsou předmětem Vaší smlouvy s těmito sítěmi. Pro více informací klikněte zde.
  • Na sledování užívání Stránky používáme tzv. „cookies“ a další technologie. Pro účely inzerce a další účely povolujeme umisťování těchto technologií na naši Stránku třetím osobám. Pro více informací o zablokování tzv. „cookies“ klikněte zde.
  • Je-li Vám méně než 18 let, je pro Vaši účast v soutěžích či jiných aktivitách vyžadován předchozí souhlas Vašeho zákonného zástupce. Tento souhlas se nevyžaduje při registraci pro odebírání informačního letáku nebo při vyžádání pouze základního obsahu Stránky. Pro více informací klikněte zde.
  • Osobní údaje zveřejňujeme v případě, když na Stránku umístíte tzv. Uživatelem generovaný obsah. Osobní údaje jsme oprávněni zpřístupnit také obchodním partnerům nebo třetím osobám, které pro nás osobní data zpracovávají, v případě, kdy takové zpřístupnění je vyžadováno právními předpisy nebo v případě, kdy v dobré víře předpokládáme, že nám je tato povinnost uložena právními předpisy, nebo v dalších případech. Pro více informací klikněte zde.
  • Tato stránka může být uložena na webových serverech ve Spojených státech amerických. Použitím Stránky dojde k přenosu Osobních údajů do Spojených států amerických a do jiných jurisdikcí mimo Evropský hospodářsky prostor, které nemusí poskytovat stejnou úroveň ochrany osobních údajů jako Váš domovský stát. Pro více informací klikněte zde.

2. Jaké údaje o Vás shromažďujeme?

Vámi poskytnuté informace

Shromažďujeme o Vás různé osobní údaje, které mohou zahrnovat Vaše jméno, e-mail, adresu, datum narození, telefonní číslo, Vaše zájmy nebo další údaje, které nám poskytnete nebo zpřístupníte („Osobní údaje“) při registraci pro odebírání našeho informačního letáku, komunikaci s námi, nebo při účasti na interaktivních hrách, funkcích nebo soutěžích. Dále můžeme shromažďovat informace, které umístíte na naší Stránce, např. fotografie, videa a další obsah, který nahrajete na Stránku („Uživatelem generovaný obsah“ nebo „UGO“).

Automatický sběr informací

Jsme oprávněni používat rozličné technologie na shromažďování a poskytování informací o tom, jak je Stránka navštěvována a používána a rovněž na shromažďování a poskytování demografických informací o uživatelích Stránky, které můžeme získat od třetích osob jako např. Google („Informace o používání“). Informace o používání může obsahovat typ internetového prohlížeče, operační systém, webové stránky, které jste navštívil/a, čas, který jste na nich strávil/a, demografické informace o Vás (jako např. Váš věk, pohlaví a oblasti zájmů, jsou-li dostupné) a stránky, které jste navštívil/a před stránkami právě prohlíženými. Tyto informace nám pomáhají získat lepší představu o tom, jak uživatelé využívají naše Stránky, a tyto pak odpovídajícím způsobem zlepšovat. Informace o používání obecně nemůže být spojena s Vaší konkrétní osobou, pokud by ke spojení s Vaší konkrétní osobou došlo, budeme s takovou informací nakládat jako s Osobními údaji v souladu s těmito Pravidly.

Jsme oprávněni automaticky získávat a shromažďovat Vaši IP adresu nebo další jedinečný identifikátor počítače, mobilního zařízení, technologie nebo dalšího zařízení („Zařízení“), které používáte pro přístup ke Stránce. Jedinečným identifikátorem se rozumí číslo automaticky přidělované Vašemu Zařízení při připojení k internetové síti nebo serveru, podle kterého naše počítače Vaše Zařízení identifikují („Číslo Zařízení“). Někteří poskytovatelé mobilních služeb nám také mohou poskytnout informace o faktické poloze Zařízení použitého k přístupu na Stránku.

Interaktivní funkce třetí osoby

Naše Stránka může obsahovat funkce nabízené třetími osobami. Například se můžete na naši Stránku přihlásit prostřednictvím Facebookové funkce přihlašování (Facebook Connect). Můžete se také zúčastnit hry nebo jiné aktivity, kde Vaše skóre bude umístěno na sociální síti. Může Vám být nabízena funkce „líbí se mi“, nebo „sdílet“ jiné funkce nebo obsah na naší Stránce na sociální síti. Můžete se také zúčastnit aktivit na stránkách třetí osoby, jako je například účast na Facebookové aplikaci, ve které nám zpřístupníte Vaše Osobní údaje. Navíc, můžeme získávat Vaše Osobní údaje v případě, kdy nám jiní uživatelé webových stránek třetí osoby zpřístupní své profily a Vy budete registrován/a jako jejich „kontakt“ či v jiné obdobné pozici. Pokud získáme Vaše Osobní údaje právě uvedenými způsoby, budeme s nimi nakládat v souladu s těmito Pravidly. Na informace získané třetími osobami se nevztahují tato Pravidla, ale nakládání s nimi se řídí podmínkami Vašeho vztahu s takovou třetí osobou.

3. Jak používáme tzv. „cookies“ a „web beacons“?  

Tzv. „cookies“ jsou soubory, které webové servery umisťují na Vaše Zařízení. Použití „cookies“ na Stránce Vám umožní plynulejší prohlížení bez přerušování a zároveň přesněji monitoruje Vaše chování na Stránce. Více informací o tzv. „cookies“ a „web beacons“, které používáme a o způsobu jejich deaktivace naleznete zde.

Pro získání úplného seznamu společností, které na naší Stránce používají „cookies“, včetně informací o způsobu jejich používání, prosím, použijte náš tzv. „Cookies Consent Tool“. Tento nástroj je vždy dostupný na pravé straně spodní lišty naší Stránky. Používáním naší Stránky nám i třetím osobám udělujete souhlas s používáním„cookies“ v souladu s Vaším „cookies“ nastavením. Tzv. „Cookies Consent Tool“ můžete kdykoliv použít pro účely úpravy Vašich preferencí.

4. Jak nakládáme s osobními údaji dětí?

Některé z našich Stránek obsahují data, která mohou poutat zájem dětí. Dětmi se rozumí osoby mladší 18 let (právní pojem „Mladiství“). Na těchto Stránkách jsme oprávněni shromažďovat e-mailové adresy a údaje o věku Mladistvých, pro účely zasílání informačních letáků a možností zapojení Mladistvých do dalších aktivit v omezeném rozsahu. Pokud jste Mladistvý/á a přejete si poskytnout nám Vaše Osobní údaje pro jakékoliv další účely, jako je například účast na reklamě nebo soutěži, jste povinen/a se nejprve, spolu s Vaším zákonným zástupcem, seznámit s obsahem těchto Pravidel a před poskytnutím Osobních údajů mít souhlas Vašeho zákonného zástupce. Budeme-li informováni, nebo se jinak dozvíme, že Mladistvý nám poskytl své Osobní údaje prostřednictvím některé z našich Stránek bez splnění uvedených podmínek, tyto Osobní údaje vymažeme. Mladiství mladší 14 let mohou naši webovou stránku pouze prohlížet a hrát si s jejími funkcemi. Naše společnost vědomě neshromažďuje Osobní údaje Mladistvých mladších 14 let.

5. Jak nakládáme s Osobními údaji?

Naše společnost používá Osobní údaje získané prostřednictvím Stránek následovně: (1) pro zpřístupnění funkcí nabízených na Stránce, (2) pro zpracování Vaší registrace a/nebo nahrání Vašeho UGO, (3) pro poskytování informací, které jste si vyžádal/a nebo s jejichž zasíláním jste souhlasil/a, (4) pro vylepšení Stránky a pro interní obchodní účely, (5) abychom Vás mohli kontaktovat v souvislosti s Vaším užíváním Stránky a jakýchkoliv změn našich pravidel, (6) pro účely úpravy obsahu našich Stránek, reklam a nabídek, a pro (7) pro jiné účely, které byly zveřejněny v době, kdy jste nám poskytl/a Osobní údaje nebo v dalších případech, kdy jsme k používání Osobních údajů oprávněni podle právních předpisů.

6. Jak sdílíme Osobní údaje?

Jsme oprávněni sdílet Osobní údaje s následujícími osobami:

Když souhlasíte se sdílením Osobních údajů

V průběhu návštěvy naší Stránky budete moci zvolit možnost zasílání informací a/nebo reklamních nabídek od třetích osob nebo jiný způsob souhlasu se sdílením Osobních údajů s třetí osobou. Pokud budete souhlasit se sdílením Osobních údajů, tyto budou zpřístupněny třetí osobě a budou podléhat podmínkám ochrany osobních údajů a obchodní praxi této třetí osoby. Ve specifických případech můžete prostřednictvím interaktivní funkce, ovládacího prvku, nebo aplikace požádat, abychom sdíleli Vaše Osobní údaje s třetí osobou. V takovém případě Vám zpravidla vyhovíme. Dále v případě, že se rozhodnete pro registraci do soutěže, slosování či jiné reklamy, mohou být Vaše Osobní údaje zpřístupněny třetí osobě pro účely správy takové reklamy.  

Osobní údaje, které veřejně zpřístupníte na Stránce

Váš UGO můžete umístit na Stránce. Veškerý takto umístěný UGO bude veřejně zpřístupněn. Tato Pravidla se nevztahují na užívání UGO třetí osobou po tom, co byl umístěn na stránce.

Služby poskytované třetími osobami naším jménem

Jsme oprávněni domluvit se s třetími osobami na výkonu činností naším jménem, jako například pronájem nebo provozování naší Stránky, zasílání e-mailové komunikace a analýza dat. Jsme oprávněni sdílet Osobní údaje s třetími osobami za účelem zabezpečení poskytování dat nebo služeb pro naši společnost. Od těchto osob požadujeme dodržování náležité bezpečnosti při ochraně osobních údajů proti neoprávněnému přístupu nebo zpracování.

Sdílení  s přidruženými společnostmi a nákup a prodej společností

Jsme oprávněni sdílet Osobní údaje s našimi přidruženými společnostmi z interních důvodů, zejména pro obchodní a provozní účely. Jsme také oprávněni sdílet Osobní údaje s protistranou při prodeji naší společnosti nebo její části, při fúzi naší společnosti s jakoukoliv jinou společností, nebo při akvizici jiné společnosti.

Právní ochrana a další zveřejnění

Jsme oprávněni zpřístupnit třetí osobě informace, včetně Osobních údajů, Informací o používání, UGO, a Čísla Zařízení (včetně IP adresy) v případě, kdy je takové zpřístupnění vyžadováno právními předpisy, nebo v případě, kdy v dobré víře předpokládáme, že nám je tato povinnost uložena právními předpisy, dále na žádost veřejných orgánů při šetření, za účelem ověření anebo vynucení podmínek užívaní Stránky nebo dalších platných pravidel, ve stavu nouze, nebo za účelem ochrany práv, majetku, bezpečnosti třetích osob, návštěvníků Stránky nebo veřejnosti. Na základě zákonné žádosti veřejného orgánu jsme oprávněni použít Číslo Zařízení za účelem identifikace uživatelů, a to podle vlastního uvážení ve spolupráci s vlastníky autorských práv, poskytovateli internetových služeb, poskytovateli bezdrátových služeb anebo veřejného orgánu. K takovému zveřejnění může dojít, aniž bychom Vás na něj upozornili.   

7. Odkazy na další webové stránky, služby a naše údaje na těchto webových stránkách

Stránka může obsahovat odkazy, které Vás přesměrují na další webové stránky nebo služby provozované a kontrolované třetími osobami. Uvedené zahrnuje odkazy od inzerentů, sponzorů a partnerů, kteří mohou na základě smlouvy o tzv. „co-brandingu“ používat naše logo(a). Nad těmito třetími osobami nemáme žádnou kontrolu, proto se Vaše používání jejich stránek a funkcí řídí jejich vlastními pravidly. Neneseme odpovědnost za pravidla ochrany soukromí nebo obchodní praxi žádné z těchto třetích osob. Dále jsme oprávněni umísťovat naše ovládací prvky nebo funkce na určité webové stránky třetích osob. V takovém případě se veškeré získané Osobní údaje budou řídit těmito Pravidly.

8. Váš souhlas s mezinárodním přenosem Osobních údajů

Tato Stránka je uložena a provozována ve Spojených státech amerických. Vaše Osobní údaje budou proto přeneseny a zpracovány ve Spojených státech amerických a mohou být přeneseny i do dalších států mimo Evropský hospodářský prostor, jejichž právní předpisy nemusí poskytovat stejnou úroveň ochrany Osobních údajů jako Váš domovský stát. Použitím Stránky a poskytnutím nám jakékoli informace nám udělujete souhlas s mezinárodním přenosem Osobních údajů.

9. Vaše práva: přístup k Osobním údajům a jejich úprava

Máte právo na přístup k Vašim Osobním údajům, které naše společnost uchovává, a v případě potřeby právo na opravu případných chyb. Máte právo žádat, abychom Vám nezasílali e-mailové zprávy a/nebo další reklamní informace. Pro více informací, prosím, kontaktujte náš tým na ochranu Osobních údajů ve Spojených státech amerických e-mailem na SonyPrivacy@spe.sony.com, anebo nám napište na axn_ce@spe.sony.com.

AXN Central Europe.

Teréz krt 55-57.

Budapest

Za zpracování Vaší žádosti k sdělení detailů o osobních údajích jsme Vám oprávněni účtovat symbolický poplatek. Tento poplatek nebude převyšovat sumu podle platných právních předpisů.

10. Co děláme pro ochranu Osobních údajů?

Pro účely zajištění ochrany Osobních údajů používáme příslušná technická a organizační opatření. Nicméně v případě elektronického přenosu dat nebo jejich elektronického uchovávání nemůže být zajištění jejich ochrany 100% garantováno.

11. Jak můžeme změnit tato Pravidla?

Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit podmínky těchto Pravidel oznámením na této Stránce, s výjimkou rozsahu omezeného platnými právními předpisy. Takové změny budou účinné čtrnáctým dnem po takovém oznámení a budou se vztahovat na všechny Osobní údaje. V  případě změn těchto Pravidel, které podstatně dopadají na způsob, kterým shromažďujeme, zpracováváme nebo ukládáme Osobní údaje, Vám tuto skutečnost oznámíme e-mailem, pokud nám byl sdělen.